tr_tnav tl_tnav
کد خبر: ۱۴۴۵۱
تاریخ انتشار: ۰۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۲:۰۴
آگهی نتیجه انتخابات بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر اهوازمیرساند، با توجه به برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۹/۲/۹۶ نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این شهر به ترتیب دارندگان بیشترین رأی به شرح ذیل می باشد. ردیف نام نام خانوادگی شماره نامزد تعداد آراء ۱ […]
آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر اهوازمیرساند، با توجه به برگزاری انتخابات پنجمیندوره شورای اسلامی شهردر روز جمعه مورخ ۲۹/۲/۹۶ نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این شهر به ترتیب دارندگان بیشترین رأی به شرح ذیل می باشد.
ردیفنامنام خانوادگیشماره نامزدتعداد آراء
۱محمد جعفرفلسفی۴۱۲۳۰۳۰۶
۲مهرانباباپور۵۵۲۵۱۱۷
۳اسکندرلطفعلی زاده۴۶۶۲۴۶۶۵
۴سیدناصرموسوی نژاد۵۴۲۲۳۰۱۴
۵مازیارجهان بخشی۱۲۸۲۱۶۰۸
۶محمدرضاایزدی۵۲۲۱۳۱۷
۷سیدمحسنموسوی زاده۵۳۹۲۰۵۶۱
۸جاسمموسی پور۵۴۷۱۹۹۴۸
۹رحیمکعب عمیر۴۴۸۱۹۴۹۴
۱۰فتح الهحاجتی۱۳۹۱۹۴۱۵
۱۱حسینحیدری۱۷۶۱۹۳۸۷
۱۲محمدهادی قنوات۵۹۰۱۹۲۷۳
۱۳عبدالزهراسنواتی۲۸۰۱۸۵۴۸
۱۴کیوانلطفی۴۶۷۱۸۴۹۲
۱۵مریمابریشم کار۱۱۸۲۱۰
۱۶یونساسفندیاری نژاد۲۴۱۷۶۱۷
۱۷سیدمحمدجوادرضوی۲۲۸۱۷۲۴۰
۱۸حمیدزنگنه۲۴۶۱۷۱۳۳
۱۹هدایتممبنی۵۰۶۱۷۰۵۶
۲۰محمودنوری۵۷۶۱۷۰۵۲
۲۱احمدسراج۲۶۳۱۷۰۳۷
۲۲سیدهلالموسوی۵۳۴۱۶۹۶۲
۲۳سیدسعیدشرفاء۳۰۸۱۶۸۰۷
۲۴قیسرفیعی۲۳۰۱۶۷۸۸
۲۵آذرزمان پور۲۴۳۱۶۲۸۰
۲۶علیخانی۱۸۱۱۶۱۸۴
۲۷فائزهرزم پا۲۱۵۱۵۶۷۳
۲۸فتح الهپورحسن۱۰۳۱۴۴۶۸
۲۹زیباصالح پور۳۳۱۱۳۶۱۱
۳۰نیماحاجی پور۱۴۰۱۳۰۴۹
۳۱ابتسامالباجی۳۵۱۲۶۱۴
۳۲اسکندرزنگنه۲۴۵۱۲۵۳۰
۳۳فاضلململی۵۰۵۱۲۴۱۱
۳۴حسنشریفی۳۰۹۱۲۳۱۲
۳۵رامیعلاسوندمقدم۳۸۱۱۲۲۲۱
۳۶عیسینعامی۵۷۰۱۲۱۳۵
۳۷مظفریوسفی۶۱۳۱۱۶۴۴
۳۸ناجیسواری۲۹۲۱۱۵۲۶
۳۹سانازخورشیدی۱۹۳۱۱۳۸۰
۴۰یعقوبشلیش پور۳۱۸۱۱۳۷۳
۴۱جانعلیخورشیدی۱۹۲۱۱۳۰۵
۴۲علی محمدرحمانی زاده۲۱۳۱۱۲۲۴
۴۳هادیاهوازیان۵۱۱۱۰۹۷
۴۴حسنکریمی فرد۴۴۲۱۰۹۴۴
۴۵شهرامباقری۶۰۱۰۵۳۹
۴۶علی مرادحافظی۱۴۲۱۰۴۰۵
۴۷قربانعلیسعادت نیا۲۶۶۱۰۳۷۸
۴۸محمدلفیتی۴۶۸۱۰۲۸۳
۴۹ابراهیمنصیرنیا۵۶۵۱۰۱۵۲
۵۰خسروممبینی۵۰۷۹۸۳۵
۵۱حمیدمزرعه۴۹۵۹۷۰۶
۵۲پروینارزانی بیرگانی۱۸۹۶۳۹
۵۳کیامرثزنگنه بندانی۲۴۸۹۴۵۲
۵۴محمدحسینممبینی۵۰۸۹۳۵۰
۵۵یاسینسواری۲۹۳۹۳۳۳
۵۶سیدزین العابدینموسوی۵۲۸۹۳۲۰
۵۷محمدکروشاوی۴۳۳۹۲۵۱
۵۸مسعوددشت بزرگی۲۰۴۸۸۸۵
۵۹حسینحزباوی۱۴۶۸۸۶۲
۶۰جعفرشعبان پورخزینه۳۱۲۸۸۰۵
۶۱حسینزیدوندی۲۵۰۸۷۹۸
۶۲غلامحسینالهائی۴۲۸۷۹۸
۶۳سهرابنوروزی۵۷۳۸۷۰۶
۶۴لیلینظرپور۵۶۹۸۵۹۴
۶۵عبدالکریمخلاصی اهوازی۱۸۸۸۴۸۳
۶۶خلیلویسی شیخ رباط۶۰۶۸۴۶۷
۶۷منیژهجاسم نژاد۱۱۴۸۴۴۰
۶۸سیدآرمانشیرمردی۳۲۴۸۳۸۰
۶۹الله مرادجهانگیری۱۳۱۸۳۷۴
۷۰محمدحسینرهبری زاده۲۳۱۸۲۵۲
۷۱مرتضیسواری۲۹۰۸۲۰۶
۷۲امیر کمالکمائی۴۵۶۸۱۴۶
۷۳سیدلفتهموسوی۵۳۰۸۱۳۴
۷۴اسفندیاربراتی۷۱۸۰۸۹
۷۵امرالهاحمدی نیا۱۲۷۹۳۴
۷۶رضاعبیات۳۶۹۷۸۶۲
۷۷نبیمزرعاوی۴۹۴۷۶۱۷
۷۸کاملهحمیداوی محمدپور۱۶۶۷۴۶۹
۷۹فرزانهعیدی وندی۳۹۳۷۲۳۳
۸۰مهدیمحمودی۴۸۴۷۲۱۴
۸۱جعفرمرشدی۴۹۰۷۲۰۴
۸۲عبدالرحمانمجدم حسنی۴۷۵۶۹۸۶
۸۳علیحردانی۱۴۵۶۸۶۸
۸۴جمالداورپناه۲۰۰۶۷۹۶
۸۵منوچهرجوانمردی۱۳۲۶۷۹۵
۸۶خسروباورساد۶۲۶۷۸۸
۸۷سیده مهنازموسی زاده۵۴۸۶۷۸۲
۸۸علینیسی۵۸۵۶۷۳۵
۸۹علیناصری۵۵۳۶۵۴۹
۹۰نجم الدینساکی۲۵۶۶۵۱۴
۹۱محمدرضاسرلک۲۶۵۶۴۴۲
۹۲منصورجلیلی مهر۱۲۷۶۴۰۷
۹۳سیدمهدیالبوشوکه۳۷۶۳۰۴
۹۴آرزوسلامت نیا۲۷۶۶۳۰۲
۹۵پروینرضائی۲۲۲۶۲۸۴
۹۶علیرضایوسفی اوروند۶۱۴۶۲۱۰
۹۷اکرمجلیلی۱۲۵۶۰۴۶
۹۸پژمانکریمی بابااحمدی۴۴۰۶۰۳۱
۹۹سمیراجلیلی۱۲۶۵۹۳۴
۱۰۰مهدیباجی۵۷۵۸۷۰
۱۰۱بهمنفرخ پیام۴۰۹۵۸۱۶
۱۰۲محمدرضاکرم نیا۴۳۱۵۷۸۶
۱۰۳سیدبهروزموسوی بهبید۵۳۷۵۷۷۵
۱۰۴شهرامبابااحمدی رضائی۵۴۵۶۸۶
۱۰۵غازیسواری۲۸۸۵۵۹۴
۱۰۶شعبانآزادی۲۱۵۵۶۹
۱۰۷ناصرسواری پور۲۹۴۵۵۲۶
۱۰۸بیژنارزانی بیرگانی۱۶۵۵۱۵
۱۰۹زینبجاسمی زرگانی۱۱۵۵۵۰۳
۱۱۰محمدمهدی پور۵۲۲۵۳۸۰
۱۱۱علیپورسیدی۱۰۶۵۳۶۲
۱۱۲علینیسی۵۸۴۵۳۵۳
۱۱۳انیسهبنی طرفی۸۸۵۲۹۳
۱۱۴امیرمصدق۵۰۰۵۲۸۱
۱۱۵سعیدیاسینی۶۱۰۵۲۷۹
۱۱۶رمضانصادقی اصل۳۲۷۵۲۶۴
۱۱۷محسننوری زاده۵۷۷۵۲۴۸
۱۱۸ولیرشیدی چغاخور۲۲۱۵۲۲۲
۱۱۹ابتسامسواری۲۸۳۵۲۰۶
۱۲۰صدیقهشم خانی۳۱۹۵۲۰۲
۱۲۱سیدشهرامفاضلی۴۰۲۵۱۹۴
۱۲۲عبدالحسینکلانتری پور۴۵۳۵۱۸۲
۱۲۳عادلعکرش۳۷۹۵۱۵۰
۱۲۴قدرت اللهامیری۴۷۵۱۲۵
۱۲۵محمودمنجزی۵۱۳۵۰۸۲
۱۲۶یاسرشریفی۳۱۱۵۰۶۰
۱۲۷محسنپیروزاده۱۰۷۴۹۹۴
۱۲۸اسمعیلامامی۴۳۴۹۶۳
۱۲۹فرخندهاحمدی بابادی۷۴۹۲۷
۱۳۰جمیلهکریمی حاتمی۴۴۱۴۸۹۲
۱۳۱علی اصغراحمدی نبی۱۱۴۸۴۱
۱۳۲سیداحمدموسوی۵۲۴۴۸۳۵
۱۳۳مجیدسلیمانی۲۷۹۴۸۲۰
۱۳۴سمیهمنصوری۵۱۸۴۷۸۹
۱۳۵حسنکریم نیا۴۳۴۴۷۵۹
۱۳۶سیده لیلاموسویان۵۳۶۴۷۳۴
۱۳۷معصومهنژادحلافی۵۶۴۴۷۲۲
۱۳۸حکیمسعیدی۲۷۳۴۷۰۷
۱۳۹سیدمصطفیعلوی نیا۳۸۳۴۶۶۹
۱۴۰مهوشزری میدانی۲۴۱۴۶۱۲
۱۴۱نویدکریمیان۴۳۹۴۵۸۴
۱۴۲علیرضاعامری۳۵۸۴۵۸۱
۱۴۳عبدالحسیننیسی۵۸۳۴۴۷۳
۱۴۴جمیلسعادتی نیا۲۶۷۴۴۵۴
۱۴۵محمدسرکوهکی۲۶۴۴۳۴۲
۱۴۶شقایقکریمی۴۳۶۴۳۳۵
۱۴۷اسفندیاریارعلی۶۰۹۴۲۱۴
۱۴۸علیعموری۳۹۰۴۱۹۹
۱۴۹عبدالعباسعبدالهی۳۶۶۴۱۵۵
۱۵۰امیررسولی فر۲۱۸۴۱۲۰
۱۵۱علیبهمئی۹۲۴۰۸۱
۱۵۲امیراعصامی۲۹۴۰۷۷
۱۵۳فروزانحبیبی۱۴۴۴۰۷۲
۱۵۴فاضلعبیات۳۷۰۴۰۲۷
۱۵۵مهردادمکوندی۵۰۳۴۰۱۷
۱۵۶سیدعبدالحسینالبوشوکه۳۶۳۹۹۴
۱۵۷معصومهبدوان۷۰۳۹۶۸
۱۵۸عزیزظاهری عبده وند۳۵۳۳۹۵۷
۱۵۹سیدجعفرموسوی۵۲۶۳۹۲۳
۱۶۰نوذرکلاه کج۴۵۵۳۹۱۵
۱۶۱سیدمحمودموسوی۵۳۱۳۸۷۵
۱۶۲سیدمهدیموسوی۵۳۲۳۸۱۳
۱۶۳جمشیدسواری قوینی پور۲۹۵۳۷۶۴
۱۶۴رضابدری حاجی ور۶۹۳۷۵۹
۱۶۵حمدالهداودی۱۹۸۳۷۳۳
۱۶۶مهدیباجی حامی۵۸۳۶۷۸
۱۶۷شهراماحمدی۵۳۶۷۵
۱۶۸نگاریاوری۶۱۱۳۶۴۸
۱۶۹حسینساری۲۵۲۳۶۲۵
۱۷۰حسنرضائی روزبهانی۲۲۶۳۵۶۵
۱۷۱حسنسالمی۲۵۸۳۵۳۱
۱۷۲محمدبخشی۶۶۳۵۲۸
۱۷۳مصطفیعبیداوی۳۷۴۳۵۰۸
۱۷۴سیروسداودی۱۹۹۳۵۰۷
۱۷۵آزادهکردزنگنه۴۲۹۳۴۸۸
۱۷۶سامانفرامرزی۴۰۵۳۴۲۸
۱۷۷عبدالزهرامرعی۴۹۱۳۴۱۶
۱۷۸خیریهنیسی۵۸۱۳۴۱۳
۱۷۹زمانبابادی شوراب۵۶۳۳۹۱
۱۸۰محمدبهوند۹۴۳۳۸۰
۱۸۱علیآل خمیس۳۸۳۳۴۰
۱۸۲عادلدیلمی۲۰۸۳۳۳۱
۱۸۳امیرعباساحمدی جوان۹۳۳۲۴
۱۸۴سیدحبیبموسوی۵۲۷۳۳۲۲
۱۸۵بیژنخیری اوروندی۱۹۵۳۲۹۹
۱۸۶ایمانلورابی۴۷۰۳۲۵۱
۱۸۷امرالهعبداله ئی۳۶۵۳۲۳۶
۱۸۸سیدکریمسعیدی۲۷۴۳۲۳۰
۱۸۹سارامیناوی۵۵۰۳۲۲۳
۱۹۰عارفخصافی۱۸۶۳۲۱۸
۱۹۱میلادحسینی فالحی۱۵۸۳۱۹۸
۱۹۲داریوشآرمات۲۰۳۱۵۳
۱۹۳جمالحمیدی اصل۱۷۱۳۱۲۷
۱۹۴علیبن یاسین۸۴۳۱۰۳
۱۹۵محمدکمالسودمند۲۹۷۳۰۹۰
۱۹۶عبدالرضامشعلی۴۹۹۳۰۸۸
۱۹۷توفیقفرجی فرد۴۰۸۳۰۶۷
۱۹۸سیدمحمدجوادموسوی نسب۵۴۳۳۰۶۴
۱۹۹محمدصیاحی۳۴۱۳۰۵۵
۲۰۰شهلاکعب زاده۴۴۶۳۰۵۰
۲۰۱عبدالکاظمبعاجی۷۹۳۰۴۴
۲۰۲جلالعبدالخانی۳۶۳۳۰۴۱
۲۰۳علیسعدونی۲۶۹۳۰۳۰
۲۰۴آروینمنجزی۵۱۱۲۹۸۳
۲۰۵سیده آزیتاسپهریان۲۶۰۲۹۴۰
۲۰۶حسنمنصوری۵۱۷۲۹۳۸
۲۰۷ایرجکیانی هفت لنگ۴۵۸۲۹۲۱
۲۰۸حسنمشحوتی۴۹۸۲۹۱۰
۲۰۹یاسربروایه۷۵۲۹۰۸
۲۱۰امینامیری۴۶۲۷۵۲
۲۱۱میترابوری۹۵۲۷۲۵
۲۱۲عارفشجراتی۳۰۶۲۷۲۱
۲۱۳خلیلصرخه۳۳۶۲۷۰۴
۲۱۴فاطمهترکاشوند۱۱۱۲۶۹۹
۲۱۵علیآقائی۳۳۲۶۹۷
۲۱۶عبدالرضاجعفری۱۲۲۲۶۷۴
۲۱۷علیشعیباوی۳۱۳۲۶۶۵
۲۱۸قدیربراتی۷۳۲۶۵۸
۲۱۹محسنترابی۱۱۰۲۶۴۹
۲۲۰علیرضاکلانترهرمزی۴۵۲۲۶۳۵
۲۲۱مهدیبلدی۸۱۲۶۰۶
۲۲۲بهناممحمدی نرگسی۴۸۲۲۵۷۲
۲۲۳ناصرملک آسا۵۰۴۲۵۴۶
۲۲۴رحیمحویزه نژاد۱۷۳۲۵۴۵
۲۲۵سامانیونسی۶۱۷۲۵۴۲
۲۲۶علیطرفی مدهوشی۳۵۱۲۵۴۰
۲۲۷علیسعیداوی۲۷۲۲۵۳۶
۲۲۸سیده فاطمهموسوی۵۳۳۲۵۱۷
۲۲۹فیروزغلامی۳۹۷۲۵۱۵
۲۳۰سعیدخنجری۱۹۰۲۴۹۵
۲۳۱نداطهماسبی بلداجی۳۵۲۲۴۹۴
۲۳۲خالدالهائی۴۱۲۴۹۲
۲۳۳عبدالرضاقنواتی۴۲۳۲۴۸۳
۲۳۴صباچراغی۱۳۴۲۴۸۱
۲۳۵علیسواری۲۸۶۲۴۶۲
۲۳۶عظیمبراتی۷۲۲۴۶۱
۲۳۷سیدنورالدینموسوی هاشمی۵۴۶۲۴۵۸
۲۳۸خیرالهنیسی۵۸۰۲۴۴۲
۲۳۹فرهادزنگنه۲۴۷۲۴۳۷
۲۴۰محمدرضابنی تمیمی۸۶۲۴۲۶
۲۴۱افشینامیری۴۵۲۳۹۳
۲۴۲محمدرضائی۲۲۴۲۳۸۲
۲۴۳زهراسواری۲۸۵۲۳۷۴
۲۴۴سیدشریفعلوی محمدیان۳۸۲۲۳۲۳
۲۴۵پرویزارزانی بیرگانی۱۷۲۳۱۳
۲۴۶سیدناصرحسینی گهر۱۵۹۲۳۱۱
۲۴۷توفیقسواعدی۲۹۶۲۳۱۱
۲۴۸محمدعلیحیدری۱۷۸۲۳۱۰
۲۴۹صالححیدری۱۷۷۲۳۰۶
۲۵۰صالحیوسفی نیک۶۱۶۲۲۹۲
۲۵۱احمدسواری۲۸۴۲۲۸۸
۲۵۲حسنمروانی۴۹۲۲۲۵۴
۲۵۳آذرسلجوقی پیبدنی۲۷۷۲۲۳۹
۲۵۴رستماشرف پوربیرگانی۲۶۲۲۲۷
۲۵۵مجتبیحاجی زاده۱۴۱۲۲۱۵
۲۵۶سجادپورسلطان۱۰۴۲۲۰۹
۲۵۷جمالجعفرآقائی۱۲۰۲۲۰۳
۲۵۸محسنکریمی۴۳۸۲۲۰۱
۲۵۹صابراسدپور۲۲۲۱۹۲
۲۶۰الهامساربان زاده۲۵۱۲۱۶۲
۲۶۱ناصرامینی نژاد۴۹۲۱۴۵
۲۶۲سیدسلطانحسینی امین۱۵۶۲۱۴۵
۲۶۳محمدمنجزی پور۵۱۴۲۱۲۴
۲۶۴حسینبدری حاجیور۶۸۲۱۱۷
۲۶۵علیموسوی۵۳۵۲۰۹۹
۲۶۶یاشارمهرابی۵۲۳۲۰۸۴
۲۶۷ماهرسخری۲۶۲۲۰۷۲
۲۶۸قدرت الهبناری۸۳۲۰۷۰
۲۶۹قادربنی تمیم۸۵۲۰۶۲
۲۷۰سیدسلطانموسوی سیرت۵۴۰۲۰۶۰
۲۷۱جاسمعلی نسب۳۸۹۲۰۵۴
۲۷۲امینقربانی۴۱۵۲۰۴۹
۲۷۳علیرضاسیدحیات غیب۳۰۱۲۰۳۲
۲۷۴سیمااحمدپوری۴۲۰۱۱
۲۷۵عبدالمجیدقبیتی۴۱۴۱۹۹۹
۲۷۶رضاحق دوست۱۶۰۱۹۸۰
۲۷۷حامدحیدری۱۷۵۱۹۷۲
۲۷۸شادمانپوراحمدی۱۰۲۱۹۵۷
۲۷۹زینبسیاحی۲۹۸۱۹۵۵
۲۸۰فرشاداخترشمس۱۳۱۹۵۴
۲۸۱احمدایزدیان۵۳۱۹۵۰
۲۸۲سمیهبهرامی۹۰۱۹۳۲
۲۸۳محمدسبزعلی زاده۲۵۹۱۸۹۵
۲۸۴مرضیهکردزنگنه۴۳۰۱۸۹۵
۲۸۵عادلسیلاوی۳۰۳۱۸۸۷
۲۸۶احمدمرتضایی فر۴۸۹۱۸۸۲
۲۸۷کاظمکعب۴۴۵۱۸۶۳
۲۸۸ناصرعسافی۳۷۶۱۸۶۱
۲۸۹داودرضائی۲۲۳۱۸۵۷
۲۹۰ژالهمهدوی سلطانی۵۲۱۱۸۵۴
۲۹۱محمدرضااحمدی بلوطکی۸۱۸۲۴
۲۹۲مرتضیدشت بزرگ۲۰۳۱۸۱۲
۲۹۳مریممیاح۵۴۹۱۷۹۴
۲۹۴عبدالسعیدکریمی۴۳۷۱۷۹۴
۲۹۵شیمارشیدی۲۲۰۱۷۹۲
۲۹۶عبدالهنبگان۵۵۶۱۷۸۳
۲۹۷حسینکوچک۴۵۷۱۷۸۲
۲۹۸امیرهساکی۲۵۴۱۷۷۸
۲۹۹مرتضییوسفی حاجیوند۶۱۵۱۷۶۷
۳۰۰محمدسواری۲۸۹۱۷۵۳
۳۰۱مسعودخسروی حاجیوند۱۸۵۱۷۴۹
۳۰۲سیدحبیباحمدپور۳۱۷۴۹
۳۰۳محمدرضابیات۹۶۱۷۴۹
۳۰۴احمدجادری۱۱۳۱۷۲۵
۳۰۵زاهدبدری۶۷۱۶۹۲
۳۰۶محمدساکی۲۵۵۱۶۸۹
۳۰۷رزاقانصوری سواری۵۰۱۶۸۶
۳۰۸شیرینلرستانی۴۶۴۱۶۵۸
۳۰۹منصورهسواری۲۹۱۱۶۵۲
۳۱۰علیعلی زاده شوشتری۳۸۸۱۶۴۲
۳۱۱جاسمحمیدی۱۶۷۱۶۴۱
۳۱۲آسیهبیرانوند۹۸۱۶۲۵
۳۱۳محمدجرجران۱۱۸۱۶۱۵
۳۱۴خالدحمودی عبیدی۱۶۴۱۶۱۰
۳۱۵خدیجهاسکندری۲۵۱۶۰۹
۳۱۶شاهیناشکفتکی۲۸۱۶۰۳
۳۱۷میلادآلنگ۴۰۱۵۹۸
۳۱۸اردشیررفیع زاده۲۲۹۱۵۸۵
۳۱۹فاطمهشن پور۳۲۰۱۵۸۱
۳۲۰سیدحسینصالحان۳۳۰۱۵۸۰
۳۲۱معصومهباقری۶۱۱۵۷۱
۳۲۲غلامعباسهزاریان۵۹۸۱۵۷۰
۳۲۳سیدحسنعبودی۳۶۸۱۵۶۸
۳۲۴فاطمهنجفی۵۶۱۱۵۶۸
۳۲۵هاجرحلاف۱۶۱۱۵۶۲
۳۲۶اعظمقربانی فارسانی۴۱۷۱۵۴۷
۳۲۷حسنعیدی پور۳۹۲۱۵۴۳
۳۲۸علی اکبررسولی۲۱۷۱۵۴۱
۳۲۹محمدنوروزی۵۷۴۱۵۳۴
۳۳۰ذبیی الهشیخ زاده تک آبی۳۲۲۱۵۳۰
۳۳۱محمدشحیطاط۳۰۷۱۵۲۸
۳۳۲سلطانمجدمی۴۷۶۱۵۲۰
۳۳۳ایوبمددی بندانی۴۸۶۱۵۰۹
۳۳۴عاتکهنریمیسا۵۶۳۱۵۰۴
۳۳۵مجیداسدی۲۳۱۵۰۳
۳۳۶عزیززواری۲۴۹۱۵۰۳
۳۳۷منصورفریساد۴۱۱۱۴۹۷
۳۳۸سیدمحسنشفیعی پور۳۱۵۱۴۹۴
۳۳۹امیندارابی گندزلو۱۹۶۱۴۸۹
۳۴۰داریوشکاظمی اسفه۴۲۶۱۴۷۸
۳۴۱پیمانقلی پور۴۱۹۱۴۶۸
۳۴۲سیامکبختیاری۶۵۱۴۶۷
۳۴۳امیدروشن نژاد۲۳۲۱۴۶۰
۳۴۴بهنامیارزاده دهکردی۶۰۸۱۴۵۷
۳۴۵مدینهعوض پورشیخ محمد۳۹۱۱۴۴۵
۳۴۶سیدمحمدعلیموسوی نسب۵۴۴۱۴۴۰
۳۴۷جبارحیدری۱۷۴۱۴۳۷
۳۴۸حسینکعبی۴۴۹۱۴۳۶
۳۴۹سیدجابرموسوی۵۲۵۱۴۳۱
۳۵۰امیدحلالی زاده۱۶۲۱۴۳۱
۳۵۱نوراعصاره۳۷۷۱۴۲۷
۳۵۲سیدعلی رضاقربانی دوپلانی۴۱۶۱۴۱۲
۳۵۳داریوشحسام پور۱۴۸۱۴۰۹
۳۵۴نصرالهافشون۳۲۱۴۰۵
۳۵۵الهامخلیلی سامانی۱۸۹۱۴۰۴
۳۵۶توفیقحسن زاده حردانی۱۴۹۱۳۹۵
۳۵۷احمدمنجزی۵۱۰۱۳۸۴
۳۵۸حسینعلیعادلی۳۵۵۱۳۸۱
۳۵۹لطیفنوری۵۷۵۱۳۸۰
۳۶۰رشیدمنابی۵۰۹۱۳۷۹
۳۶۱نازنینادهم۱۵۱۳۷۲
۳۶۲حمیدهصالحیان۳۳۲۱۳۷۰
۳۶۳رضاکعب۴۴۴۱۳۶۶
۳۶۴محمدحسینعلی دادی۳۸۶۱۳۴۸
۳۶۵علی اکبرمحقق۴۷۸۱۳۴۴
۳۶۶محسنشیرالی۳۲۳۱۳۳۳
۳۶۷عبدالرحماننیک سرشت۵۸۸۱۳۲۵
۳۶۸فریباافشاری زاده۳۱۱۳۱۶
۳۶۹عزیزعذاری۳۷۵۱۳۱۵
۳۷۰ودادسیف السادات۳۰۲۱۳۰۹
۳۷۱حسینچهارلنگ۱۳۷۱۳۰۶
۳۷۲امینخاکسارپور۱۷۹۱۲۹۸
۳۷۳یعقوبچلداوی۱۳۶۱۲۹۱
۳۷۴سیدحمیدحسینی۱۵۲۱۲۸۸
۳۷۵عاطفهنامداری۵۵۵۱۲۷۰
۳۷۶سیدسعیدحسینی دره بیدی۱۵۷۱۲۵۵
۳۷۷رضاعین علی ورنوسفادرانی۳۹۴۱۲۴۷
۳۷۸محمدطائی۳۴۶۱۲۴۶
۳۷۹شهرامچراغی۱۳۳۱۲۲۱
۳۸۰مهرابجلالیان لرکی۱۲۴۱۲۲۰
۳۸۱متیننیک فر۵۸۹۱۲۱۶
۳۸۲شاپورشوشیان۳۲۱۱۲۱۳
۳۸۳مهدیمعیدی۵۰۲۱۲۱۳
۳۸۴ابراهیمنجفی۵۶۰۱۲۱۲
۳۸۵قاسمصیاحی۳۴۰۱۲۱۲
۳۸۶عبدالرضابیت سیاح۹۷۱۲۱۱
۳۸۷صادقکلاکج۴۵۱۱۲۰۸
۳۸۸حسینفیضی۴۱۳۱۲۰۶
۳۸۹جعفردلف عچرش۲۰۵۱۱۹۹
۳۹۰مژگانحسینی۱۵۵۱۱۹۷
۳۹۱حسیننیسی۵۷۹۱۱۹۱
۳۹۲زهراهاشمی نژاد۵۹۴۱۱۹۰
۳۹۳خالدلویمی۴۷۱۱۱۸۶
۳۹۴اسماعیلالماسی۳۹۱۱۸۴
۳۹۵سیدمهدیحسینی۱۵۳۱۱۸۰
۳۹۶بهروزفاضلی۴۰۱۱۱۷۹
۳۹۷مهدیشکیبافر۳۱۷۱۱۷۲
۳۹۸میترارحیمی هزاروند۲۱۴۱۱۴۸
۳۹۹کیومرثطاهری۳۴۸۱۱۴۷
۴۰۰حامدقمری۴۲۰۱۱۴۶
۴۰۱سیدحسینکرداسی۴۲۸۱۱۴۴
۴۰۲شهلادرویشی۲۰۲۱۱۳۲
۴۰۳جاسمبطرانی۷۸۱۱۲۰
۴۰۴غلامحسینآقاجری۳۴۱۱۲۰
۴۰۵سیدمجیدصافی۳۲۹۱۱۰۳
۴۰۶محمدرضازرگران خوزانی۲۳۹۱۱۰۲
۴۰۷میناچهارلنگ مهرعلی پور۱۳۸۱۱۰۱
۴۰۸مهدیسالم۲۵۷۱۰۹۸
۴۰۹حمیدماجانی۴۷۴۱۰۹۶
۴۱۰احسانضمیرپور۳۴۳۱۰۹۳
۴۱۱امیدعامری۳۵۷۱۰۹۰
۴۱۲سیدنعیمموسوی نسب۵۴۵۱۰۷۸
۴۱۳مصطفیجهانگیرفر۱۳۰۱۰۷۷
۴۱۴شهراممروانی۴۹۳۱۰۷۰
۴۱۵محمدرضائی مقدم۲۲۷۱۰۶۹
۴۱۶مجیدکیوانی۴۵۹۱۰۶۸
۴۱۷محمدکلاه چی۴۵۴۱۰۵۸
۴۱۸علیرضادایر۲۰۱۱۰۵۸
۴۱۹علیخورشیدطلب۱۹۱۱۰۵۵
۴۲۰عیسیجهانتابی نژاد۱۲۹۱۰۵۳
۴۲۱پرویزبهروز۹۱۱۰۵۳
۴۲۲کلثومفرجی۴۰۷۱۰۵۲
۴۲۳راضیهنوذرپورشمی۵۷۲۱۰۴۹
۴۲۴مجیدچراغی۱۳۵۱۰۴۷
۴۲۵عباسعلیجرفی۱۱۹۱۰۴۷
۴۲۶محمدمحسین پورشریف۴۷۷۱۰۴۱
۴۲۷سیاوشباران وند۵۹۱۰۳۸
۴۲۸فریدهپورسیاحی۱۰۵۱۰۳۴
۴۲۹محمدرستمی۲۱۶۱۰۲۹
۴۳۰فرزانهجباری۱۱۶۱۰۲۶
۴۳۱عبدالسادهکعب زاده۴۴۷۱۰۲۴
۴۳۲افسانهتقی زاده دزفولی۱۱۲۱۰۲۳
۴۳۳محمدصفار۳۳۷۱۰۲۲
۴۳۴حسنبلیش میاحی۸۲۱۰۱۷
۴۳۵فاضلتابع معتوقی۱۰۸۱۰۱۶
۴۳۶علی رضاسیامکی۲۹۹۱۰۱۵
۴۳۷صدیقهیوسف نعنائی۶۱۲۱۰۰۸
۴۳۸سید محمدفارسی۴۰۰۱۰۰۷
۴۳۹حسینساعدی۲۵۳۱۰۰۲
۴۴۰زهرهلطفعلی پور۴۶۵۱۰۰۲
۴۴۱رضابره پور۷۴۹۹۷
۴۴۲عادلهلکی زاده۴۶۹۹۹۶
۴۴۳علینصیری۵۶۶۹۸۸
۴۴۴هارونزائری۲۳۴۹۸۴
۴۴۵فرهادغزی۳۹۶۹۷۷
۴۴۶خلیلبنی خاندان۸۷۹۷۳
۴۴۷روح الهقیصری۴۲۴۹۶۷
۴۴۸لیلالران۴۶۳۹۶۳
۴۴۹جمیلهخیاطان۱۹۴۹۵۶
۴۵۰آیداکلائی نظرپور۴۵۰۹۴۵
۴۵۱لناطائی۳۴۵۹۴۲
۴۵۲مهدیشکیباراد۳۱۶۹۴۲
۴۵۳جوادنیسی۵۷۸۹۳۴
۴۵۴محمدامینامینی۴۸۹۳۲
۴۵۵آمنهعالی وند۳۵۶۹۳۱
۴۵۶صحبتنادری۵۵۱۹۳۱
۴۵۷راشینارسطو۱۹۹۳۰
۴۵۸سهراببهداروندزاده۸۹۹۲۷
۴۵۹مینومحمدی۴۷۹۹۲۷
۴۶۰کریمصداوی۳۳۵۹۱۸
۴۶۱عادلسجراتی۲۶۱۹۱۶
۴۶۲پویاصیفوری۳۴۲۹۱۴
۴۶۳امیرکاظمی۴۲۵۹۱۳
۴۶۴پیماننبهانی۵۵۷۹۱۰
۴۶۵ساسانرشیدی۲۱۹۹۰۴
۴۶۶زینبدهقانی۲۰۶۹۰۰
۴۶۷ناصرولی شرف۶۰۵۸۹۷
۴۶۸محمدمراونیان مهینی۴۸۸۸۹۳
۴۶۹محمدابولیان۲۸۸۹
۴۷۰مهدیاشرفی بیرگانی۲۷۸۸۸
۴۷۱محمدزبیدی۲۳۷۸۸۴
۴۷۲هانیبایمانی۶۴۸۸۲
۴۷۳محسنقلندرنژاد۴۱۸۸۸۱
۴۷۴سیدسعیدموسوی فخر۵۴۱۸۸۱
۴۷۵عباسهمتی۶۰۳۸۷۸
۴۷۶حناننبهانی۵۵۸۸۷۶
۴۷۷ایمانهرمزی نژاد۵۹۷۸۷۳
۴۷۸فرنازحسین نژاد۱۵۱۸۷۱
۴۷۹محمدعلیاحمدی۶۸۷۰
۴۸۰محسنزادحسینی۲۳۵۸۶۲
۴۸۱عبداللهعبیاوی۳۷۱۸۶۰
۴۸۲حسینرجبی خدری۲۱۲۸۵۲
۴۸۳جمیلهحسنی فرد۱۵۰۸۵۰
۴۸۴غلامعباسمنجزی۵۱۲۸۴۹
۴۸۵علی اکبرنظارات۵۶۸۸۴۸
۴۸۶غلامرضاعلادی۳۸۰۸۴۸
۴۸۷عباسپارسای صدیق۱۰۰۸۴۸
۴۸۸سعیدطائی۳۴۴۸۴۵
۴۸۹ابراهیمزمان پورشاه منصوری۲۴۴۸۴۳
۴۹۰نداسگور۲۷۵۸۴۳
۴۹۱سیدصادقنجاتی موسوی۵۵۹۸۳۹
۴۹۲الهامشاغولی۳۰۴۸۳۵
۴۹۳عارفعبادی۳۶۰۸۳۲
۴۹۴محمودسهرابی۲۸۲۸۳۰
۴۹۵عبدالرحیمهرمزی۵۹۶۸۲۷
۴۹۶معلایابری۶۰۷۸۲۲
۴۹۷جعفرمطیعی۵۰۱۸۰۴
۴۹۸صالحمحمدیان۴۸۰۷۹۷
۴۹۹مریمحسینی۱۵۴۷۹۶
۵۰۰رحمت الهدانا۱۹۷۷۹۵
۵۰۱ابراهیمکاظمی نیا۴۲۷۷۹۰
۵۰۲حبیب الهصبری نژاد۳۳۴۷۸۹
۵۰۳موسیحمیدی۱۷۰۷۸۶
۵۰۴احمدمسلمانی۴۹۶۷۷۸
۵۰۵روح الهزارعی احمدی۲۳۶۷۷۷
۵۰۶محمدامینعطارزاده۳۷۸۷۷۶
۵۰۷لادنخسروگلستان۱۸۴۷۷۳
۵۰۸محمدمهدیبزرگی۷۷۷۷۱
۵۰۹افسانهجعفری۱۲۱۷۶۶
۵۱۰سجادموسوی تاشاری۵۳۸۷۵۹
۵۱۱سامخضرائی۱۸۷۷۵۱
۵۱۲مرتضیعبداللهی۳۶۴۷۵۱
۵۱۳افشینپرویزی۱۰۱۷۴۶
۵۱۴یوسفبعاجی۸۰۷۴۳
۵۱۵اردشیرمنصوری۵۱۶۷۴۱
۵۱۶رضاکریمی۴۳۵۷۳۵
۵۱۷فریدمشاک۴۹۷۷۲۷
۵۱۸مجیدنواصر۵۷۱۷۱۵
۵۱۹احمدعلی زاده بهبهانی۳۸۷۷۱۵
۵۲۰محمدجعفری۱۲۳۷۱۴
۵۲۱علیاحمدی محجوب۱۰۷۱۰
۵۲۲یوسفصالحی سلمی۳۳۳۷۱۰
۵۲۳حمزهبرومی۷۶۷۰۷
۵۲۴میلادشیروانی۳۲۵۷۰۶
۵۲۵ازهارسعدونی۲۶۸۷۰۲
۵۲۶عمادسعدی ال کثیر۲۷۱۷۰۱
۵۲۷بهنازهارونی۵۹۲۶۹۸
۵۲۸سیدشهابمنصوری۵۱۹۶۹۵
۵۲۹میثماختیار۱۴۶۹۳
۵۳۰سلیمهامیرنیا۴۴۶۸۷
۵۳۱علیصیاحی۳۳۹۶۸۷
۵۳۲محمودحمادی۱۶۳۶۸۴
۵۳۳جبارظهیری۳۵۴۶۶۹
۵۳۴زهرهزرگران خوزانی۲۳۸۶۶۵
۵۳۵محمدرضاناطق زاده۵۵۴۶۶۴
۵۳۶سیدعبدالجبارطبیب زاده۳۵۰۶۶۱
۵۳۷احمدعلیناصرالاسلامی۵۵۲۶۵۷
۵۳۸احمدرضازرنگ۲۴۰۶۵۵
۵۳۹کاظمحمیدی۱۶۸۶۵۴
۵۴۰سیدطهسیدآقامیری۳۰۰۶۵۱
۵۴۱علیخزراوی۱۸۳۶۵۱
۵۴۲قاسمکرمی۴۳۲۶۴۷
۵۴۳عبدالجلیلهردانی۵۹۵۶۴۶
۵۴۴زینبگلابی زاده۴۶۱۶۳۰
۵۴۵مهینکشیش سعیداوی۴۴۳۶۲۹
۵۴۶فاطمهقنبرپور۴۲۱۶۲۳
۵۴۷بهروزغلامیان۳۹۸۶۲۱
۵۴۸مهدیلویمی۴۷۳۶۱۷
۵۴۹محمدجوادگذاری۴۶۰۶۱۷
۵۵۰احمدحمیداوی۱۶۵۶۱۳
۵۵۱علیفرهودی۴۱۰۶۰۶
۵۵۲مسلمدهقانی۲۰۷۶۰۱
۵۵۳رحیمافرند۳۰۶۰۱
۵۵۴محمدعامری۳۵۹۵۹۷
۵۵۵مرضیههمت نژاد۶۰۲۵۹۲
۵۵۶بهرامسهرابی۲۸۱۵۸۵
۵۵۷احمدمدحج۴۸۵۵۷۶
۵۵۸سیدقادرفاضلی۴۰۳۵۷۵
۵۵۹ساراندافی۵۶۲۵۷۲
۵۶۰سروشریخته گر۲۳۳۵۶۴
۵۶۱کیوانهمت علیان۶۰۱۵۶۰
۵۶۲محمدامینحمیدی۱۶۹۵۵۹
۵۶۳سامیسعدی۲۷۰۵۵۶
۵۶۴عبدالرضاحمیدیان زاده۱۷۲۵۵۳
۵۶۵عزیزصادقی نیا۳۲۸۵۵۳
۵۶۶محمدعلی آبادی۳۸۴۵۵۱
۵۶۷رضامهتدی زاده۵۲۰۵۴۵
۵۶۸محسنطاهری۳۴۹۵۴۳
۵۶۹رحیمحبیب الهی۱۴۳۵۳۳
۵۷۰منوچهررضائی بهبهانی۲۲۵۵۳۲
۵۷۱شهرامنصیری خواه۵۶۷۵۲۳
۵۷۲شیرینذاکری۲۱۰۵۲۱
۵۷۳نیمافربد۴۰۶۵۲۰
۵۷۴زاهدپادبان۹۹۵۱۲
۵۷۵عبدالرضالویمی۴۷۲۵۰۶
۵۷۶قاسمدیوانی۲۰۹۵۰۵
۵۷۷رضاهاشمی گهروئی۵۹۳۴۸۸
۵۷۸علیسلمان نیا۲۷۸۴۸۶
۵۷۹مجتبیهمائی۵۹۹۴۷۶
۵۸۰میثمقنبری بیرگانی۴۲۲۴۷۱
۵۸۱محمدوفاخواه۶۰۴۴۶۸
۵۸۲مسعودجدیدزاده۱۱۷۴۵۹
۵۸۳احمدرضاگل چیان۴۶۲۴۵۵
۵۸۴شریعتعبیداوی۳۷۳۴۴۹
۵۸۵اقدسمحمدی پلارتی۴۸۱۴۴۸
۵۸۶مالکصابری مهر۳۲۶۴۴۳
۵۸۷نعیمفاضلی مطلق۴۰۴۴۳۴
۵۸۸احمدغوابش۳۹۹۴۲۸
۵۸۹مائدهخاکوندان۱۸۰۴۱۳
۵۹۰شاهینتذرو۱۰۹۴۰۸
۵۹۱عبدالهمنصفی۵۱۵۳۹۶
۵۹۲علیرضارادمرد۲۱۱۳۷۸
۵۹۳سیدمجتبیعلی پور۳۸۵۳۷۰
۵۹۴احسانخرمیان۱۸۲۳۶۵
۵۹۵روژانغالب زاده۳۹۵۳۵۰
۵۹۶حسیننیک آئین۵۸۷۳۳۴
۵۹۷سیدفخرالدینطاهرزاده موسویان۳۴۷۳۱۶
۵۹۸خلودعباسیان راد۳۶۲۲۹۹
۵۹۹امیرمحمدهادی نیا۵۹۱۲۸۷
۶۰۰داودشاهپری بنشتی۳۰۵۲۶۰
۶۰۱رضافریدونی۶۱۸۳۳
ایـنک در اجرای ماده ۵۲قانـون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۰آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر ، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیأت اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد .
شـکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود کـه مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد .
.
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar tl_sar
آخرین اخبار